Ang Tubero

Dapat mong ikonekta ang mga piraso ng pipe upang ang tubig ay maaaring dumaloy dito. Siguraduhin na ang lahat ng mga arrow ay nasa tamang direksyon. Maaari mong maabot ang antas 30?