Mahjong para sa Araw ng mga Puso

Ito ay ang bersyon para sa Araw ng mga mahilig ng mga tradisyonal na board game ng Chinese pinagmulan.