Hexagons Zen

Kumpletuhin ang hexagonal puzzle sa pamamagitan ng paglalagay nang tama sa mga piraso.