Ikabit Mahjong

Kailangan mong ikonekta ang mahjong piraso at i-clear ang board.