Baluktot na Lungsod

Kailangan mong ikonekta ang mga kalsada sa Baluktot na Lungsod. Mayroon kang upang i-rotate piraso upang malutas ang maraming mga hamon ang pag-slide puzzle.