Masamang damit na babae

Apat na antas at apat na masamang babae ang kailangan mong magdamit sa lahat ng uri ng damit at accessories.