Elisa mainit na pananamit para sa tag-init

Ito ay isang mainit na tag-init at kailangan ni Elisa ng mga bagong damit upang maglakad sa palibot ng parke.