Ariel kumbinasyon na tagsibol kulay

Ariel ay tunay nagaganyak tungkol sa pagdating ng tagsibol. Hindi niya maaaring maghintay isuot ang bagong uso. Ngayong taon ay napaka-inspirasyon, sa mga kumbinasyon ng kulay.