Unang petsa Ellie

Ellie ay ang bagong batang babae mula sa unibersidad at mula sa araw na naging nahahaling sa Ryan.