99 Mga Bola

Kailangan mong itapon ang bola sa mga kahon upang mawala ang mga ito bago sila maabot sa ibaba. Ang bawat kahon ay may isang numero na nagpapahiwatig kung gaano kinakailangan ng maraming strokes upang mawasak. Kolektahin ang mga bilog upang makakuha ng mas higit pang mga bola at mapabilis ang iyong progreso. Kolektahin ang mga bituin upang i-unlock ang mga bagong item.