Pagsabog ng mga Bula

Sumabog ang iyong paraan sa espasyo. Abutin ang lahat ng mga bula sa bawat klase upang makumpleto ang iyong meter pagsabog.