Presidential Paintball

Dapat mong ipagtanggol ang batayan ng pag-atake ng dayuhan at ang mga sundalo, ang lahat ng mga kaaway ay narito upang sirain ang iyong kuta. Ang mundo sa paligid mo ay nagbago. Nalanta ang berdeng damo. Ang ibabaw ay natakpan ng apoy. Wasakin ang lahat ng mga kaaway at mangolekta ng mga barya upang mapabuti ang iyong arsenal at ipagtanggol ang base hanggang sa huling alon.