ReBound 2

Ang pagkuha ng kendi ay hindi kailanman naging napakasaya! Gamitin ang iyong pinalawak na braso ng malagkit upang grab ang kendi sa 75 mahusay na antas.