Labanan ng mga Robot

Dapat kang maging matapang at labanan para sa tagumpay laban sa iba pang mga robot ng digmaan, mga laser, saw at higit pa. Mayroong iba't ibang mga kaaway at mga obstacle para sa iyong robot, kaya pagganap sa labanan ay batay sa diskarte at ang iyong mga kasanayan.