Tangke laban sa mga tile

Pink projectile para sa pink tile. Blue projectile for blue tiles.