Hari ng bacon laban sa vegans

Sa Veganopolis isang mahusay na digmaan ay nagsimula na lang. Ang hari ng bacon at ang kanyang masasamang kasamahan ay sumisira sa lunsod. Dapat nating sirain ang lahat ng ito. Ngunit mag-ingat na huwag patayin ang nasugatan na mga chickens na makatakas sa panganib.