Galit ng mga tangke ng labanan

Kailangan mong sirain ang maraming tangke ng digmaan hangga't maaari.