Ang korona ng bulaklak ng Rapunzel

Nais niyang magdisenyo ng mga wreath para sa darating na panahon ng kapistahan.