Anna vs Elsa: Paghaharap ng Fashion

Kailangan mong tulungan ang dalawang babae upang makipagkumpetensya sa isang masaya laro fashion. Sinubukan ni Elsa na turuan si Anna lahat ng alam niya tungkol sa mga damit, ngunit handa na ba ang maliit na kapatid na babae?