Ang mga prinsesa sa lugar ng kamanghaan

Gusto nilang maglakbay sa pinaka-mahiwagang lugar sa kasaysayan. Kapag Anna, Merida, at Rapunzel dumating sa lugar ng kamanghaan, mga bagay ay hindi bilang inisip nila.