Prinsesa Juliet Kamabal Matamis Galing

Ang iyong misyon ay upang mahanap ang lahat ng mga matamis ng Juliet at makita kung sino nakaagaw ito.