Kabisaduhin ang mga hayop sa Pasko

Mag-click sa mga kard upang ipakita ang isang hayop. Kabisaduhin ito upang maaari mo itong tumugma sa isa pang magkaparehong card.