Halik sa Pasko

Ang mga mag-asawang ito ay nasa Christmas Christmas party at nais na halikan upang gawing mas espesyal ang kanilang Pasko. Tulungan silang magbahagi ng isang halik, na panatilihing abala ang iba sa trabaho, sa larong halik na ito ng Bisperas ng Pasko.