Ang Santa Claus stick

Tulungan si Santa sa pamamagitan ng pag-unat ng stick upang maabot at maglakad sa mga tsimenea. Ngunit mag-ingat kung ang stick ay masyadong mahaba o masyadong maikli, mahuhulog si Santa.