Pagpapatuloy sa mga lansangan sa buong bilis

Gaano katagal ka maaaring manatili sa mga kalye? Kumuha ng cash at power-ups upang manatiling isang hakbang bago ang mga pulis.