Gumawa ako ng 10

Ang layunin ay upang gumawa ng mga numerong ito.