Flash Kalawakan Manlulupig

Bomba ang lahat ng mga barko ng kaaway at magdala ng tagumpay sa iyong armada! Hulaan ang posisyon ng mga barko at sirain ang mga ito!