Pump halimaw tagapagmakinilya

Dapat mong labanan ang mga monsters gamit lamang ang mga salita upang maalis ang mga ito. Tiyaking ang mga bomba ay hindi sumabog