Galit Parking 1

Dapat mong subukan na huwag pindutin ang anumang bagay o magbabayad ka para sa pagkumpuni.