Mayaman ang magkakarera

Na-block ang mga kalsada dahil sa malakas na niyebe at kailangan mong limasin ang mga kalsada na nagmamaneho ng mga trak at mabibigat na excavator upang alisin ang snow at limasin ang kalsada.