Maglu v2

Isang masamang wizard ang kumuha sa aming alaga. Dapat mong subukang maabot ang dulo upang mabawi ito. Ang karanasan na magtitipon tayo kasama ang paraan ay makakatulong sa amin na madagdagan ang aming mga kasanayan at labanan ang higit pa sa paraan.