Ang Bruha Lumilipad Halloween

Ang mangkukulam na ito ay kailangang dumaan sa labis na kakila-kilabot na mga hadlang! Nag-iisa siyang nakaupo sa kanyang walis sa isang nakakatakot na kagubatan. Ngunit hindi siya natatakot! Dapat mong iwasan ang nakakatakot na multo, pusa, bats at buwan upang subukang manatili sa hangin hangga't maaari.