Hamon sa piitan ng zombie

Hanggang kailan ka magtitiis sa isang lugar na hindi ka makatakas? Dapat mong alisin ang maraming mga zombie hangga't maaari.