Ang brabahong krosword

Mangahas ka bang maglakad sa kagubatan ng madilim na bruha upang malutas ang puzzle ng krosword?