Ang mga Zombies laban sa Halloween

Sinalakay ng mga zombie ang ligaw na kanluran! Kunin ang iyong mga sandata at protektahan ang mga inosenteng tao mula sa mga nakakainis na walang buhay na nilalang. Tulungan sila at tutulungan ka nitong bumalik! Kailangan mong master at pagbutihin ang iyong mga armas upang mabuhay. Maaari kang umarkila ng mga escort, magbigay ng kasangkapan sa iyong sarili sa mga first aid kit, bala at adrenaline. Maraming mga uri ng mga zombie ang umaatake! Hanggang kailan ka makakaligtas?