Pagsabog ng mga bula ng Halloween

Pop-pop ang mga bula! Maaari mong gamitin ang mga espesyal na bula upang madagdagan ang iyong iskor at linisin ang screen.