Ang salot ng mga zombie

Tapikin kahit saan upang awtomatikong bumaril. Shoot ang mga barya upang makakuha ng pera.