Adam at Eve: Zombies

Si Adam ay nakipaglaban sa mga pusa na naging mga zombie. Magkaroon ng maraming masaya sa paglalaro ng larong ito.