Ang Araw ng mga Patay

Dapat mong tandaan ang mga posisyon ng lahat ng mga card upang mahanap ang lahat ng mga pares nang mas mabilis hangga't maaari.