Suntok Kalabitin Tumakbo

Kailangang nakatuon sa lahat ng oras dahil ito ay mahuhulaan.