Matamis na sanggol

Kailangan mong gawin ang mga sanggol sa tamang direksyon upang mangolekta ng kendi at laruan. Dapat mong iwasan ang mga bola na tumaas at teddy bear para sa kaligtasan.