Superman

Gamitin ang iyong mga daliri upang maghukay ng isang butas at gabayan ang bola patungo sa patutunguhan.