Ang bitag na impyerno

Lumipad pataas, ngunit mag-ingat sa mga laser, hindi mo maaaring hawakan ang mga ito, kung hindi, magtatapos ang laro.