Flammy

Kailangan mong tulungan ang Flammy na makatakas sa bulkan. Ang mas maraming mga hiyas na iyong kinokolekta, ang mas maraming enerhiya mayroon kang upang pagtagumpayan ang random na mga obstacle. Ang pagkuha ng pinakamahusay na iskor ay isang hamon, ang kahirapan ay tataas habang lumalaki ang iyong mga resulta.