Kulay ng bounce

Kailangan mong hayaan ang bola bounce sa tamang kulay. Maging mabilis o kailangan mong magsimula.