Kampeon ng Soccer

Gamitin ang iyong mga kasanayan sa player ng soccer, pindutin ang bola sa tamang oras at talunin ang iyong kalaban. Maaari mong puntos?