Mga guhit ng Pasko ng Pagkabuhay

Ang isang kumpletong laro upang ipinta gamit ang magagandang mga guhit ng Pasko, na may mga halimbawa ng ipininta at isang mahusay na iba't ibang mga pintura.