Memory ng Pasko ng Pagkabuhay

Ito ay isang palaisipan laro. Itugma ang lahat ng mga magkaparehong baraha bago lumampas ang oras.