Doktor na sirena

Nakarating na ba kayo nakakita ng doktor na sirena? Ngayon ay mayroon ka ng pagkakataon na makita at matulungan ang sirena doktor na may mga pasyente.