Ang bagong Barbie fashion startup

Kumpanya ng Barbie ay hindi pa rin ng isang matagumpay na negosyo, ay isang startup, kaya siya ay may upang ipakita ang ilang mga mamumuhunan para kumbinsihin ang mga ito upang suportahan ang mga kumpanya sa ito ay mabuo. Siya ay may upang lumikha ng isang tatak at kayo'y maipaghanda ng parada na nagpapakita ng kanilang mga disenyo.